Skip to main content

Cultuur

De bedrijfscultuur van PowerCraft Technology is modern, flexibel en toegespitst op een moderne marktwerking, wij werken met een afgestemd resultaatgericht werkmodel, waarin iedereen er altijd vanuit kan gaan dat onze kernactiviteiten werken met open standaarden en open source software.

Onze externe communicatiecultuur:

 • Rechtstreeks contact met ontwikkelaars
 • Klein en flexibel
 • Duidelijke communicatie
 • Kwalitatief werk
 • Reële planningen
 • Openheid en integriteit

PowerCraft Technology streeft onderstaande elementen na in haar bedrijfscultuur:

 • Salaris dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde bij vergelijkbare functies
 • Variërende projecten die in teamverband worden uitgevoerd
 • Materiaalvergoeding voor zelf geïnitieerde projecten van het personeel
 • Innovatiemiddag waarin gewerkt kan worden aan eigen projecten
 • Ergonomische werkplekken met voldoende (zon)licht en optimale luchtkwaliteit
 • Energiezuinige stille computersystemen met grote TFT monitoren
 • Budget voor personeelsopleidingen
 • Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid
 • Personeelsvereniging voor het organiseren van feesten
 • Ondersteunen en sponseren van open source projecten
 • Gemeenschappelijke bedrijfsaandelen en verantwoordelijkheden voor werknemers
 • Maatschappelijk verantwoorde beslissingen van het managementteam en werknemers

Het personeelsproces:

 • Brede taken, teamwork
 • Groepsbeloning/winstdeling
 • Prestatie-eisen: ontleend aan de markt
 • Functioneringsgesprekken
 • Bijscholing, herplaatsing
 • Competentiemanagement voor huidige en toekomstige functies
 • Personeelsbeleid afgestemd op behoeften doelgroepen
 • Brede participatie
 • Bedrijfsinformatie is sterk verspreid
 • Gezamenlijke problemen en belangen

Het inrichtingsproces:

 • Nadruk op effectiviteit
 • Outputgericht
 • Innovatie op klant gericht
 • Marketing integraal onderdeel organisatie
 • Planning is resultaatgericht
 • Kwaliteit is vanzelfsprekend
 • Organisatie van processen
 • Platte organisatie
 • Macht op basis van informatie en/of expertise

Strategisch management:

 • Onzeker bestaansrecht
 • Inspelen op onvoorzienbare, dynamische ontwikkelingen
 • Visie en vertrouwen op intuïtie

Turbulente omgeving:

 • Veel concurrentie
 • Veel technologische vernieuwing
 • Veel nieuwe toetreders op de markt
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Veel overcapaciteit
 • Onvoorspelbaar consumentengedrag
 • Veel externe belangengroepen