Skip to main content

Kwaliteiten

PowerCraft Technology gebruikt open source ontwikkelmethodes in een markt waarin veel gewerkt wordt met proprietary ontwikkeltools. Tijdens ontwikkelingsprocessen ontstaan vele obstakels rondom licenties, interoperabiliteit, vendor-lockins en software bugs. Deze obstakels zorgen ervoor dat de controlemogelijkheden rondom het budget- en tijdsplanning in gevaar komen, met alle mogelijke gevolgen.

PowerCraft Technology is gericht op de wensen van klanten. Het klantgericht werken is doorgevoerd tot diep in onze open source ontwikkelmethodes, waardoor wij duurzame technische oplossingen kunnen creëren. Het resultaat heeft hierbij op korte- en lange termijn zeer grote voordelen.

Er zijn verschillende manieren om van punt A naar punt B te komen. Het werken met open source software is een andere vernieuwde manier van werken. Het business model achter open source software is meer gericht op service in plaats van producten. PowerCraft Technology verleend dan ook een hoogwaardige dienst bij het ontwikkelen van hard- en software, waarbij het creëren van een grote klantwaarde en tevredenheid centraal staan. PowerCraft Technology gebruikt hierbij open source software als development methodology en business strategy.

Klant- en productvoordelen

Voor meer details over kenmerken, verschillen, voordelen en bewijzen bent u uitgenodigd om via de feedback pagina contact op te nemen, wij zullen hierbij u feedback zo goed mogelijk verwerken in een FAQ pagina.

Standardisatie

PowerCraft Technology richt zich op standaardisatie, door middel van open standaarden die beschermd zijn tegen vendor-lockins en vendor-captures. Standaardisering is zeer belangrijk om het gebruik en de ontwikkeling van hard- en software te verbeteren. Open-standaarden zijn hierbij de bouwstenen voor goede interoperabiliteit en innovatieve oplossingen.

Modularisatie

PowerCraft Technology maakt zoveel mogelijk ontwikkelmodules van de gevraagde functionaliteit. Deze modules kunnen los gebruikt en getest worden. Hierdoor ontstaat modulariteit, waardoor een klantspecifieke totaaloplossing snel en kwalitatief samengesteld kan worden.

No licensing cost

PowerCraft Technology gebruikt open standaarden en open-source voor de ontwikkeling van hard- en software. Hierbij worden de source code licenties bestudeerd op onder andere licentiekosten. PowerCraft Technology heeft de mogelijkheid om een ontwikkeling te realiseren die helemaal vrij is van licentiekosten. Hierdoor wordt een enorme doorlopende kostenbesparing gemaakt die gedurende de gehele levensduur van de hard- en software blijft doorwerken.

Know-how and validation

PowerCraft Technology is vooruitstrevend met uitgebreide kennis van open source software en het kwalitatief toepassen hiervan. Constante monitoring van het open source software ecosysteem zorgt ervoor dat PowerCraft Technology een goede afstemming heeft tussen de wensen van klanten en de technische mogelijkheden.

Systematische testprocedures en een goede samenwerking met competente communities zorgen voor een selectie van open source software van voldoende kwaliteit en waarbij verbeteringen juist worden doorgevoerd. Hierdoor blijft de gebruikte software op korte- en lange termijn goed ondersteund en bruikbaar.

Combinatie van specialiteiten

Bij PowerCraft Technology gaat het om de combinatie van vaardigheden die ervoor zorgen dat er een goed hard- en software systeem ontwikkeld wordt. De technische kennis van alle gebruikte technieken in combinatie met goed afgestemd project management, zorgt voor een stabiele basis om nieuwe systemen goed te ontwikkelen.

Time to market

Door het op de juiste manier samenvoegen van bestaande open source software en nieuwe software, kan er snel een betrouwbaar nieuw systeem ontwikkeld worden. Vrije software kan vooraf uitgebreid getest worden en het toepassen van een goede projectmatige aanpak voor de nieuwe software kan tot een snelle samenvoeging van technologie leiden. Hierdoor is het ontwikkelingstraject snel en is het eindproduct sneller klaar om op de markt gebracht te worden.

Cost per unit

Met betrekking tot embedded Linux systemen kunnen de kosten voor de hardware hoger oplopen dan met andere embedded operating systemen. Het modulaire embedded Linux heeft om zijn vele voordelen te kunnen behalen meer geheugen en rekenkracht nodig dan een compleet maatwerk embedded systeem. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn.

Embedded Linux kan toegepast worden op zeer veel embedded hardware platformen, dit in tegenstelling tot een maatwerk embedded operating systeem waarbij vaak enkel voordelen zijn voor een specifiek hardware platform. De benodigde arbeid is bij embedded Linux vaak lager dan bij een maatwerk embedded operating systeem. Deze punten helpen de totale kosten van hard- en software bijelkaar per eenheid laag te houden.

Total cost of ownership

Samen met bovenstaande voordelen resulteert het gebruik van open source software in producten en diensten op korte- en lange termijn tot lagere kosten. Het aanpassen en onderhouden van modulaire vernieuwde systemen kost minder ressources, zoals arbeid en geld, dan het zelfstandig aanpassen van complete maatwerk systemen.

Doordat bedrijven en communities vernieuwingen aanbrengen in bestaande software is er minder inspanning van een enkele partij nodig om een systeem te vernieuwen. Het uitbreiden en aanpassen van hard- en software systemen wordt hierdoor gemakkelijker en kostenbesparend.