Skip to main content

Communicatie

artwork-banner

Algemene specificaties

Aan het begin van elk project is het belangrijk goed naar alle aspecten te kijken welke noodzakelijk zijn voor het gewenste eindresultaat. Hierbij kan er gekeken worden naar algemene specificaties zoals de hoeveelheid, richtprijs, grote, mobiliteit, functionaliteit, beveiliging, toekomstmogelijkheden en de uiteindelijke technische specificaties. PowerCraft Technology helpt gedurende deze belangrijke beginfase gezamenlijk duidelijke omschrijvingen van de gewenste doelen en eisen te realiseren.

Fasering en communicatie

PowerCraft Technology vind het belangrijk om klanten inzicht en invloed te geven in onze gebruikte werkmethodes. Elke klant heeft zijn eigen wensen, voorkeuren en werkmethodes. Hiervoor maken wij in overleg een maatwerk faserings- en communicatieplan, welke gebruikt kunnen worden als basis voor de verdere project planning.

Milestones en evaluatie

PowerCraft Technology deelt projecten op in milestones, welke gebaseerd worden op hanteerbare onderdelen. Evaluatie vind plaats bij elke milestone, hierdoor kan de klant het project zien evolueren tot het wenselijke eindresultaat.

Community building

Bij het gebruik van open source software is naast de licenties met wetgeving ook het sociale, culturele en politieke aspect van communities van groot belang. Door open communicatie vanaf het begin van het project, wordt er gewerkt aan een win-win situatie waarin kennis en arbeid wordt gedeeld.

Bij de samenwerking met de communities wordt gewerkt aan de situatie waarin door PowerCraft Technology gerealiseerd werk ondersteund gaat worden door een grotere groep ontwikkelaars uit de communities. Dit is het versterkende effect van communities, waardoor met minimale resources een groter en duurzamer resultaat behaald kan worden.